Thursday, December 25, 2014

พบผู้ประกอบการกลุ่มบ้านหัวทองพัฒนา ร้านข้าวขวัญไทย

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม กลุ่มบ้านหัวทองพัฒนา โดยอาจารย์รัตนา เจ้าของร้านข้าวขวัญไทย ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สบู่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และพัฒนา-สร้างโรงเรือนผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Mini GMP ณ ที่อำเภอหันคา จ.ชัยนาท เมื่อ วันที่ 17-12-2557No comments:

Post a Comment