พิกัดแผนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

พิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม ในเขตจังหวัดชัยนาท

1. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร 107 หมู่ 4 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง ติดต่อนางทองใส สุนาโท โทร 089-6395797 https://goo.gl/xJ44eM
พิกัด 15.258565, 100.258539

2. วิสาหกิจชุมชนธูปหอมอินทรมงคล ประภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร 12 หมู่ที่ 8 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง ติดต่อนายราเชนทร์ อินทร์มงคล โทร.084-4772888,087-8492972 https://goo.gl/maps/o9mC7 พิกัด 15.179475,100.079129

3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มโอกวนสี่รสบ้านใหม่บางกระเบียน 124 หมู่ 12 ต.ตลุก อ.สรรพยา https://goo.gl/maps/ZtrLZ พิกัด 15.169174,100.182154

4. ศิวัตราคาร์บอน ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 54 หมู่ 2 บ้านดอนสำโรง ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ ติดต่อนางศิวัตรา เข็มวงษ์ โทร.056-477654 https://goo.gl/maps/2kLK6 พิกัด 15.2796318,100.1902912

5. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชนชัยนาท 545 หมู่ 4 ต.เขาท่าพระ อำเภอเมือง https://goo.gl/7nAklu พิกัด 15.1831384,100.1140555

6.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านท่าทราย 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา https://goo.gl/maps/6jnQF พิกัด 15.143285,100.179719

7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสมุนไพรและศิลปะประดิษฐ์ 58 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ ติดต่อคุณสินมงคล อินธนู โทร.0872071795,056  475567  https://goo.gl/maps/FWPQI พิกัด 15.256074,100.038285

8. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกถั่วดาวอินคา 31 หมู่ที่ 8 บ้านบ่อม่วง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม ติดต่อนางแสน กาฬภักดี โทร.094-8743928 https://goo.gl/Qqrdk4 พิกัด 14.952793, 99.834696

9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านดงมะเขือ สมุนไพรไม่ใช่อาหาร 84 หมู่ที่ 10 บ้านดงมะเขือ, ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา ติดต่อนางสาวนวม เชียงสิน โทร.0816740799 https://goo.gl/maps/3zZ17 พิกัด 15.0141569,99.9569124

10. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง สมุนไพรไม่ใช่อาหาร 20/2 หมู่ 16 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี ติดต่อนางสุพิทย์ ศรีทอง โทร.089-4594747 http://goo.gl/0oMLeU
พิกัด 15.034058399676589,100.10966420173645

11.กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 77/3 หมู่ที่ 3 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา ติดต่อคุณชัยณรงค์ นาคสังข์ โทร.08 6212 5613 https://goo.gl/maps/wkJvH
พิกัด 15.005829,100.0327749

12. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน สมุนไพรไม่ใช่อาหาร 84 หมู่ 3 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา ติดต่อนางประเสริฐ บัวชื่น โทร.087-1583677 https://goo.gl/maps/DKb5s พิกัด 14.964479,99.991114

13. วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ สมุนไพรไม่ใช่อาหาร 101 หมู่ 11 ต.หันคาอ.หันคา ติดต่อนางรัตนา พัฒนานุพงษ์ https://goo.gl/maps/9Wwhx  พิกัด 14.923, 100.004

14. กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรชุมชนบ้านแหลมทอง ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 121 ม. 1 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 ติดต่อ จ.อ.สมบัติ วิสูตร โทร.087 2098138, 086 2004136 https://goo.gl/maps/lS39L พิกัด 15.115, 99.96859

15. ธรรมรสฟาร์มผึ้ง อาหารผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 123 หมู่ที่ 5 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง ติดต่อคุณประไพ ปทุมสุข โทร.086 206 1814 https://goo.gl/maps/umQ9d พิกัด 15.279797,99.819282

16. ต้นกล้าสมุนไพร สมุนไพรไม่ใช่อาหาร 73 หมู่ที่ 8 ต. เนินขาม อ.เนินขาม ติดต่อนางสุกัญญา หล่อตระกูล โทร.084-3373505 http://goo.gl/Gm8EIk พิกัด 14.970366,99.883962

No comments:

Post a Comment