บูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียน

บูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียน : โครงการศึกษาวิจัยและบริการความรู้ในงานวิจัยให้แก่นักศึกษาเป็นรายกลุ่มย่อยและรายบุคคล โดยฝึกทักษะเรื่องการวิจัยสำรวจข้อมูลและการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการจริง(community based participatory research training)ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ผลงานนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ : ผลงานส่วนบุคคล
Prachid Tinnabutr : Artd2307-101 Student's Final Design Project exhibition 3/12/2557
URL:http://corporateidentitydesitgn.blogspot.com การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ กับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อวิจัยของผู้สอนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มผู้ประกอบการข้าว จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 URL:http://chainatbrand.blogspot.com

เว็ปบล็อกนักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
กลุ่มเรียน 101
http://artd3302-sunsanee.blogspot.com/
http://artd3302-pichayanin.blogspot.com/
http://artd3302-jitthep.blogspot.com/
http://artd3302-chatkaew1.blogspot.com/
http://artd3302-phatranit.blogspot.com/
http://artd3302-chintana5511300336.blogspot.com
http://ARTD3302-Waragon.blogspot.com
http://artd3302-kadcana.blogspot.com
http://artd3302-panthep.blogspot.com/
http://artd3302-tharnutchar.blogspot.com/
http://artd3302-sarun.blogspot.com/
http://artd3302-noppawan5511302589.blogspot.com
http://artd3302-boonyanuch.blogspot.com/
http://artd3302-praewpan.blogspot.com/
http://artd3302-marisar.blogspot.com/
http://artd3302-teerawat.blogspot.com/
http://artd3304-sirinan.blogspot.com/
http://artd3302-apisit.blogspot.com/
http://artd3302-theerayut2434.blogspot.com/
http://artd3302-supavadee.blogspot.com/
http://artd3302-sirawich.blogspot.com/
http://artd3302-nannaphat.blogspot.com/
http://artd3302-sirikarn.blogspot.com
http://artd3302-natthawadee.blogspot.com/
http://artd3302-nachanokh.blogspot.com/
http://artd3302-dnunai.blogspot.com/
http://artd3302-natcha.blogspot.com/
http://artd3302-nethiya5511302852.blogspot.com/
http://artd3302-panomkorn.blogspot.com/
http://artd3302-tunyaporn.blogspot.com/
http://artd3302-thapanut.blogspot.com/
http://artd3302-todsapon.blogspot.com/
http://artd3302-anongpak.blogspot.com/
http://artd3302-surassavadee.blogspot.com/
http://artd3302tanapatsuang.blogspot.com/
http://artd3302-kittinee1.blogspot.com/
http://artd3302-neeranuch54.blogspot.com/
http://artd3302-kanjana5411306623.blogspot.com/

กลุ่มเรียน 201
http://artd3302-chanadda.blogspot.com/
http://artd3302-natchapoenmankong.blogspot.com/
http://artd3302-nichapa.blogspot.com/
http://artd3302-phuangphet.blogspot.com/
http://artd3302-krilerg.blogspot.com/
http://artd3302-jutichet.blogspot.com/
http://artd3302-tassana.blogspot.com/
http://artd-3302-thananchai.blogspot.com/
http://artd3302-tanawan.blogspot.com/
http://artd3302-teeradon.blogspot.com
http://artd3302-maxtreechat2.blogspot.com/
http://artd3302-sarayut.blogspot.com
http://artd3302-pajaree.blogspot.com
http://artd3302-poonatcha.blogspot.com/
http://artd3302-chawalit.blogspot.com/
http://artd3302danupol.blogspot.com/
http://artd3302-krittika.blogspot.com/
http://artd3302-wanyarat.blogspot.com/
http://artd3302-vipavee.blogspot.com/
http://artd3302-natthanon.blogspot.com
http://artd3302-supachad.blogspot.com/
http://artd3302-sutee.blogspot.com/
http://artd3302-proorong.blogspot.com/
http://artd3302-wanassanan.blogspot.com/
http://artd3302-chirawat.blogspot.com/
http://artd3302-tichagon.blogspot.com/
http://artd3302-sudarat.blogspot.com/
http://artd3302-aksorn.blogspot.com/
http://artd3302-nattawutt.blogspot.com/
กลุ่มเรียน 202
http://artd3302-teppitak.blogspot.com/
http://artd3302-202-apirom.blogspot.com/
http://artd3302-polrapat.blogspot.com/
http://artd3302-202-warinthon.blogspot.com/
http://artd3302-thanakorn-202.blogspot.com/
http://artd3302-sirichan.blogspot.com
http://artd3302-chollada.blogspot.com/
http://artd3302-supawee.blogspot.com/
http://artd3302-rarinthipsiratakerngkiat.blogspot.com/
http://artd3302-nadchanonprampitak.blogspot.com/
http://artd3302-thanakrit.blogspot.com
http://artd3302-sarawut57.blogspot.com/
http://artd3302-chanason.blogspot.com/
http://artd3302-yuttana.blogspot.com/
http://artd3302-skakrit.blogspot.com/
http://artd3302-kittipan.blogspot.com/
http://arti3302-chaiwatsattayasai.blogspot.com/
http://artd3302-natapol.blogspot.com/
http://artd3302-nuttapon.blogspot.com/
artd3302-varinthorn.blogspot.com
http://artd3302-kittipong.blogspot.com
http://artd3302-pitipat.blogspot.com/
http://artd3302-nutsarun.blogspot.com/
http://artd3302-chutchanan.blogspot.com/
http://artd3302-thongchai.blogspot.com/
http://artd3302-mathawee.blogspot.com/
http://artd3302-narongsak.blogspot.com
artd3302-preeshatham.blogspot.com
http://artd3302-tananun.blogspot.com/
http://anupap5011.blogspot.com

No comments:

Post a Comment