Thursday, January 29, 2015

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิจัย ที่ไร่ชาใบถั่วดาวอินคา ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อม่วง อ.เนินขาม

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ประเภทเพื่อสุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ณ สถานประกอบการไร่ใบชาถั่วดาวอินคากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อม่วง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นำทางเข้าพื้นที่และมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยโดยคุณ กฤชวัชร แก้วพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินขาม ซึ่งกลุ่มแม่บ้านมีการปลูกไร่ถั่วดาวอินคา แบบเกษตรอินทรีย์ และได้นำใบถั่วดาวอินคามาหั่นชิ้นตากแห้งเป็นชาสำหรับต้ม-ดื่ม เพื่อสุขภาพ มีสรรพคุณมากมายอาทิเช่น  ลดน้ำตาล คอเลสเตอรอล ไขมันในเส้นเลือด ลดความดัน ช่วยการไหลเวียนโลหิต ช่วยระบบขับถ่าย มีสารโอเมก้า 3,6,9 บำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น โดยผลิต บรรจุ จำหน่าย ทั้งปลีกและส่งเอง ในราคาไม่แพง สามารถโทร.สั่งซื้อได้ที่ ป้าแสน  0948743928

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าสำรวจ-สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิจัย ที่ ศิวัตราคาร์บอน ผู้ผลิตถ่านดูดกลิ่นจากถ่านกะลาอัดแท่ง

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าสำรวจ-สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ประเภทเพื่อสุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ของผู้ประกอบการ ศิวัตราคาร์บอน ผู้ผลิตถ่านดูดกลิ่นจากถ่านกะลาอัดแท่ง ใช้สำหรับดูดกลิ่นในตู้เย็น รถยนต์ ห้องแอร์ ห้อง ตู้ หรือพื้นที่แคบที่อับชื้น โดยเข้าเยี่ยมชมวิธีการผลิต สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ณ สถานประกอบการ เลขที่ 54 ม.2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โทร. 0856056854 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558