Monday, March 16, 2015

ศึกษาข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนาตราสินค้าและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ธูปหอมสปา โรงงานธูปอินทรมงคล

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนาตราสินค้าและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ดูการผลิตธูปหอมสปา ณ ที่ โรงงานธูปอินทรมงคล  12 หมู่ 8 บ้านมะพลับดก ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โดยมีคุณวรนาท อินทรมงคล นำชมกิจการพร้อมสาธิตการผลิตูปสักการะและธูปหอมสปา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558