Thursday, January 29, 2015

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าสำรวจ-สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิจัย ที่ ศิวัตราคาร์บอน ผู้ผลิตถ่านดูดกลิ่นจากถ่านกะลาอัดแท่ง

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าสำรวจ-สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ประเภทเพื่อสุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ของผู้ประกอบการ ศิวัตราคาร์บอน ผู้ผลิตถ่านดูดกลิ่นจากถ่านกะลาอัดแท่ง ใช้สำหรับดูดกลิ่นในตู้เย็น รถยนต์ ห้องแอร์ ห้อง ตู้ หรือพื้นที่แคบที่อับชื้น โดยเข้าเยี่ยมชมวิธีการผลิต สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ณ สถานประกอบการ เลขที่ 54 ม.2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โทร. 0856056854 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

No comments:

Post a Comment