Saturday, March 5, 2016

ติดตามผลการใช้ประโยชน์จริงจากงานวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จากการวิจัยปี 58


ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์/นักวิจัย/นักออกแบบ ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมและติดตามผลการใช้ประโยชน์จริงจากงานวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชัยนาท จากการวิจัยปี58 ที่ได้สร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ที่บิ๊กซี ติวานนท์ เทศกาลอาหารปลอดภัย และของฝากลือเลื่องเมืองชัยนาท 5-9 มีนาคม 2559 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
No comments:

Post a Comment